Rodina alkoholika a její přístup k závislému

Tisk
rodina_alkoholika_a_jeji_pristup_k_zavislemuTo, že je alkoholik nemocný si uvědomí často poprvé až tehdy, když jej na jeho zvláštní chování upozorní rodina. Alkoholik sám se zpočátku za nemocného nepovažuje (je nekritický). Současně při této debatě by mělo být alkoholikovi zdůrazněno, že při něm jeho blízcí stojí, že jej mají rádi, že mu chtějí pomoci, aby se dostal z problému.


Rodina musí však na léčbě bezpodmínečně trvat a neměla by se nechat uchlácholit bagatelizací problému alkoholika. Nátlak rodiny by měl být vždy důrazný a ultimativní (buď já/rodina nebo Tvůj alkohol).

Dalším postupem při nedodržení ultimáta je trest (např. se žena i s dětmi odstěhuje ke svým rodičům nebo demonstrativní sepsání žaloby na rozvod manželství a předložení alkoholikovi). Trest je nutné vykonat a následuje alkoholikovi narýsovat východisko ze situace a dát nějakou naději při splnění ultimáta. Tento postup je ideální realizovat při dohledu psychoterapeuta nebo psychologa.

V případě že je alkoholik nebezpečný sobě nebo své mu okolí (bije manželku nebo nepřiměřeně děti, ničí společný majetek, ad.), je možné požádat o pomoc policii, v krajním řešení soudní řešení (nařízená léčba).

Je potřeba předem upozornit, že přemluvit alkoholika je těžké.

Velmi důležité je, aby se alkoholik sám chtěl vyléčit. V opačném případě je šance na vyléčení mizivá.


Související odkaz:


 
Joomla SEO powered by JoomSEF