Kontrolovaná konzumace alkoholu AdiCare Praha

Tisk
Napsal uživatel MUDr. Zbyněk Mlčoch   
Středa, 02. leden 2019 (16:20)

Kontrolovaná konzumace alkoholu AdicareCo vlastně znamená kontrolovaná konzumace alkoholu? Pro koho je tento druh terapie přínosný, kdo je kontraindikován a jak terapie probíhá? Kontrolovaná konzumace alkoholu je moderní terapeutický přístup, který tvoří v Západní Evropě nedílnou součást psychosociální pomoci závislým již déle, než dvacet let. V ČR patří  tzv. non-abstinentní léčba k poměrně novým metodám, do Národního akčního plánu pro boj se závislostí byla zařazena v roce 2013.  

Protože se jedná o novinku v oblasti adiktologické péče,   bývá pojem Kontrolovaná konzumace často mylně chápán či dokonce dezinterpretován. Bude tedy užitečné odpovědět na nejčastější dotazy, které nám v praxi pacienti kladou.
Je kontrolovaná konzumace plnohodnotnou náhradou či konkurencí tradiční abstinentní léčby?
Toto je jeden z nejčastějších omylů a je třeba jej uvést na pravou míru.   Trvalá abstinence představuje nejbezpečnější způsob zacházení s  návykovou látkou. Kontrolovaná konzumace je alternativou pro ty, jejichž problém ještě nevygradoval. Je ji tedy třeba chápat nikoliv jako náhradu tradiční léčby, nýbrž jako její rozšíření a doplnění pro určité cílové skupiny pacientů. Nezřídka se také stává, že je kontrolovaná konzumace cestou k pozdější abstinenci.

 

Znamená pít kontrolovaně pouze „pít méně“?

„Už jsem mockrát zkoušel pít kontrolovaně, ale vždycky se to vrátilo do původních kolejí“. Tuto větu slýcháme často a jedná se o dalších z omylů a nepochopení podstaty této terapie. Kontrolovanou konzumaci nelze zaměňovat s prostým asistovaným či svépomocným snižováním dávek alkoholu.   Zjednodušeně lze říci, že primárně nejde o  to, kolik toho člověk vypije, nýbrž za jakých okolností, kde a  především v  jakém duševním rozpoložení alkohol konzumuje. Je třeba přerušit určité bludné kruhy a  odstranit ze života zejména neuvědomované psychické spouštěče  cravingu  (nezvladatelné touhy se napít).   Kontrolovaná konzumace je náročná terapie, která je založena na prvcích motivační psychologie, kognitivně-behaviorální terapie a průběžném posilování kontrolních mechanismů.

 

Pro koho je Kontrolovaná konzumace vhodná a pro koho ne?

Před zahájením terapie Kontrolované konzumace alkoholu je třeba absolvovat diagnostické vyšetření míry závislosti, a to včetně vyšetření tělesných poškození, ke kterým mohlo v důsledku nadměrného pití dojít. Kontrolovaná konzumace je indikována pro ty, kterým alkohol ještě nepoškodil tělesné zdraví. Dále pro osoby s nerozvinutými formami závislosti, či rizikové a škodlivé pijáky.
Jak terapie probíhá?
Kontrolovaná konzumace alkoholu je intenzivní psychoterapeutický program, který probíhá ambulantní formou. Podobně jako jako jiné KBT programy zahrnuje zhruba patnáct schůzek, ideálně v  pravidelném intervalu jednou za týden.

 

adicare-praha-lecba-zavislosti-na-alkoholuKde hledat pomoc?

V Praze je možnost obrátit se na Centrum psychologické a psychiatrické péče AdiCare, které má akreditaci nabízet program Kontrolované konzumace podle německého adiktologického programu prof. Joachima Körkela.

 


Zdroj: Mgr. Marie Funke, www.adicare.cz

 

 

adicare-praha-lecba-zavislosti-na-alkoholu-mistnost

 
Joomla SEO powered by JoomSEF