Děti a alkohol:

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Osobní web autora
Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

Statistiky: Opakované průzkumy vedou k závěru, že ve 4. ročníku základní školy (cca. 10 let) má již opakované zkušenosti z alkoholem asi 35% dětí! Dle statistik se u nás děti poprvé setkávají s alkoholem průměrně v 11 letech, což je nejdříve v EU. 13% dětí ve věku 13-15 let se opíjejí 3× měsíčně.

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Současně platí, že čím dříve mladý člověk začne pít často alkohol, tím je vyšší rychlost nástupu event. závislosti. Riziko ohrožení alkoholismem se dále také zvyšuje u těch mladých mužů, jejichž otec je závislý na alkoholu (viz Genetika a alkoholismus). Společnost děti a mladistvé před alkoholem chrání zákonem (viz níže). Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v Čechách 18 let, ale např. v USA a Japonsku 21 let. Bezpečná denní dávka pro zdravého dospělého člověka na den je 1/2 l piva nebo 2 dl vína nebo 1/2 dl destilátu.

Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. (Zákon ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, §1 odst. 2). Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. rokem věku je trestným činem, za který může být potrestán kdokoliv včetně rodičů.

Při náhodném zátahu policistů v Praze v pátek 19. 6. 2006 byla zjištěna jedné 14leté dívce hladina 2,6 promile v krvi.

Co by měli rodiče dělat pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

mluvit o drogách, následcích, poukazovat na příklady, statistiky

musí se naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry

učit dítě takové sebedůvěře, aby nebylo strženo partou, ev. dítě před partou chránit

rodiče musí být příkladem pro dítě

rodiče by měli částečně dítěti organizovat čas (nebo mu s tím pomoci - zájmy, končíky, aktivity dětí)

stanovení pravidel a přiměřené tresty

vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci (raději dříve nežli pozdě)

zajištění spolupráce - s prarodiči, se školou, léčebnami, poradnami

Co by NEměli rodiče dělat, pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

nepopírat problém

neskrývat to, vyhledat psychologickou pomoc

neobviňovat se za to

nedávat peníze, které by mohlo dítě použít na alkohol

fyzicky dítě netrestat

nezříkat se dítěte, pomoci mu

nejednat zbrkle!

nikdy neztrácet naději

Hladina alkoholu v dětském těle:

 

Hladinu alkoholu Ct v promile a v čase Bt v hodinách od začátku pití můžeme vypočítat z tohoto vzorce, kde a je mn. požitého alkoholu v gramech, p je hmotnost jedince v kkilogramech a r je faktor pohlaví (muž cca. 0,7, žena 0,6). Z uvedeného vzorce lze také vyvodit nepříznivé poměry u dětí. Snadněji dosáhnout vysokých, s přežitím neslučitelných hladin alkoholu v krvi.

Zákony týkající se pití alkoholu před 18. rokem jsou na tomto místě.

Další texty o této problematice jsou zde!
 


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.