Pití na pracovišti

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Osobní web autora
Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

 

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

Kocovina při práci (bolest hlavy, nevýkonnost, ochablost, malátnost, deprese, neschopnost soustředění, touha po odpočinku a spánku). Dále nervozita, podrážděnost, nevrlost, popudlivost, odkládání práce, zarudlé oči, přecitlivělost na názory o pití, třes, vyhýbání se ostatním pracovníkům a vedoucím. Dále vybírání absence po dnech, náladovost, pozdní příchody do práce, pití před nebo při práci, zanedbaný zevnějšek.

NEDOPORUČUJE SE mít na rizikových pracovištích alkoholika. Je problematický v tom, že nedodržuje BOZP (předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), tzn. především nedodržuje tyto předpisy např. tím, že nepoužívá často pracovní pomůcky,  má laxní přístup k těmto předpisům.

Pokud zaměstnáváte zaměstnance, který pije a je v rizikovém pracovišti, doporučuje se ho pro jistotu rekvalifikovat na jiné pracoviště s menším rizikem nebo propustit (např.  pro neplnění pracovních úkolů, je-li tomu skutečně tak).

PROFESE NÁCHYLNÉ K ALKOHOLISMU - PŘÍKLADY:

Lékař v nemocnici
Ze stresu na odděleních, kde o životě a smrti rozhodují minuty, se lékař potřebuje uklidnit. Napětí zvyšují i časté noční služby s nedostatkem spánku, nepřetržitá práce s lidmi, nevděčnost pacientů i jejich mnohdy nepříjemných příbuzných. Od těch, kteří jsou mu vděční, pak lékař často dostává darem láhev něčeho ostřejšího.


Učitel
Znalost oboru nebo láska k dětem ještě neznamená, že má učitel pedagogické vlohy. Kantor, kterému děti přerůstají přes hlavu a jehož výuka se mění v každodenní boj o přežití, může hledat v alkoholu uklidnění a únik od reality. Úzkostný pedagog, kterého žáci nerespektují, čelí tlaku také ze strany jejich rodičů a svých nadřízených.


Řidič
Musí se celý den nepřetržitě soustředit. Dopravní firmy často neumožňují svým zaměstnancům dodržovat povinné přestávky. Řidiči přespávají v hotelích či v náklaďáku, daleko od rodiny. Mají nepravidelný životní styl, pracují na směny, jejich rodinné vztahy to mnohdy narušuje. Kolegové se pak scházejí, aby zapili své zážitky z cest.


Novinář
Je vystaven neustálému napětí. Základním znakem jeho práce je snaha stihnout termín. Sebekvalitnější článek či reportáž se změní ve velký průšvih, pokud ji autor nedokončí do uzávěrky. Stres zvyšují konflikty s lidmi, kteří nechtějí, aby o jejich jednání novinář referoval. K alkoholu svádí i nepravidelná pracovní doba.


Číšník, barman
U této práce se závislost přímo nabízí. I když v luxusnějších podnicích není možné, aby obsluha popíjela, práce mezi lahvemi alkoholu činí z alkoholických nápojů běžnou součást života. V klasické vesnické hospodě nebývá zvykem, aby byl vrchní střízlivější než hosté. Samostatnou kapitolou je nebezpečí, které hrozí profesionálním ochutnávačům alkoholických nápojů.


Stavební dělník
Obvykle začíná pracovní den s pivem, na svačinu jde s kolegy do hospody nebo do obchodu pro „lahváče“. Pokud pracují dělníci na stavbách v horku, konzumují pivo často celý den. Zákoník práce nízkostupňové pivo v horkých provozech dovoluje, podle výkladu jde jen o takzvanou osmičku, nikoliv již desítku. Stavbyvedoucí často porušování předpisů tolerují.

 


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.