Psychické a somatické změny

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt

Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

 

PSYCHIKA

Můžeme sem zahrnout častější deprese, úzkost, snahu o samotu (vyhýbání se společnosti - aby ostatní neviděli, že piják požívá alkohol), verbální agresivita (která se v minulosti nevyskytovala),  velmi často obviňování druhých. Mezi další známky alkoholické změny chování patří duševní unavenost, nezájem o okolí, snížená vůle k jakékoliv činnosti (hypobulie), ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti.  Dále směs sentimentality, zhrubělosti a otupělosti. Může se dostavit nespavost, žárlivost (důvodem je i to, že u závislých pokulhává schopnost erekce), nespolehlivost, egoismus (myslí jen na sebe), citová labilita, ochudnutí duševního života. Alkoholik zanedbává svou vizáž (neučeasný, neostříhaný), zevnějšek (špinavé šaty), nestará se o stav svého bytu, má v něm nepořádek, který předtím nebyl. Nezvládá výchovu potomků (myšleno pokud jsou v dětském věku) a mateřského cítění. Patří sem i zhoršení úsudku, mají problém řešit potíže, které normálně v minulosti běžně řešili. Alkoholici mají větší problém naučit se něco nového - např. pracovat s počítačem, aj.

Alkoholik často popírá to, že pije, tají to (Alcoholicus semper mendex - alkoholik vždy lže). Utíká tak od reality.

Pokud se o něm ví, že pije, ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže (např. ho manželka nemá ráda ev. ho opustila, nemá práci nebo v ní má problémy, atd.), ale většinou má problém přiznat, že jeho potíže vznikají z pití. Alkoholici většinou svádí své pití na své okolí, které je nechápe, myslí si, že je nikdo nechápe, nikdo jim nevěří,

Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat (bez alkoholu se třesou, jsou nervózní, atd.). Z výše uvedených vět vyplývá, že se většinou alkoholici za své pití stydí.

Když nastupuje ze somatických projevů třes rukou,  alkoholik si začíná uvědomovat, že něco není v pořádku. Třes se zmírňuje podáváním alkoholu, čímž se dostává do "začarovaného kruhu."

Alkoholik často opakovně ztroskotává v partnerských vztazích a to i díky nemožnosti plnění základních partnerských funkcí (nejen těch sexuálních). V extrémních, bohužel však nikoli řídkých případech, jsou jimi týrány či zneužívány děti. Není řídkým jevem, kdy alkoholik řeší rozvrat partnerských vztahů s manželkou sexuálním zneužíváním dcery. Bohužel děti se pak díky tomu, že toto chování přijímají za normu chovají v dospělosti podobně.

Když alkoholik potřebuje alkohol, chodí do hospody, to manželka většinou netoleruje a proto někdy manžel záměrně vyvolá hádku, aby mohl do hospody jít (má tak už důvod opustit domácnost, je přece rozzlobený,tak nebude s tím druhým doma). Když ale z nějakého důvodu nemůže jít do hospody, začne pít doma. Postupně začíná pít už i ráno, aby mohl vůbec fungovat (to je mimochodem jedna z klíčových situací při diagnostice alkoholismu), alkohol potřebuje, pije ho, i když ví, že mu bude zle (od žaludku, bolest hlavy, ...) a že bude mít problémy v životě (pokud ho šéf odhalí, může dostat výpověď v zaměstnání, ...).

Místa, kde si alkoholik schovává alkohol jsou nejrůznější - např. za ledničkou, za pračkou, ve splachovači na WC, ve vyvýšených nenavštěvovaných místech domácnosti, pod postelí, v peřiňáku, ve svém prádelníku, v nepoužívaných galoších, v dílně, garáži, sklepě, půdě, apod.

Alkoholici častěji tíhnou k podvodům a kriminálním deliktům.

Někdy se mohou alkoholici chovat sebevražedně.

40 nejčastějších znaků alkoholismu si stručně můžete přečíst zde.

 

 Nastupují následující změny psychického stavu: Na

Okénka – piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti.

Deliria, halucinace, psychózy - viz zde.

ALKHOL A MOZEK

Pomocí počítačové tomografie (lékařská diagnostická metoda s využitím RTG paprsků) se podařilo prokázat, že abuzéři ("nadužívači") nebo závislí mají postiženou nejvíce čelní oblast mozkové kůry. U dlouholetých pijáků jde o úmrtí až 20% neuronů této oblasti! Poškození však není zdaleka úměrné stupni snížení intelektu. Na této metodě (CT) je velmi dobře vidět zmenšení a zvrásnění mozku. Mozek se při abstinenci ale částečně zvětší. Odumřelé neurony však již nikdy nevzniknou znovu, protože od narození tuto schopnost nemají.
Bylo také zjištěno, že alkohol likviduje v hypotalamu (část mozku) v centru pro žízeň senzory hydratace (zavodnění) organismu. Díky tomu mají alkoholici větší žízeň.

Poškození nervových buněk se projevuje parestéziemi (poruchy cítění - např. na rukou), mravenčením, brněním.

Při důsledné abstinenci od alkoholu je schopnost nápravy mentálních funkcí do jisté míry vratná. Mozek využije neurony, které byly zatím nevyužije a tyto přeberou funkce neuronů mrtvých. Kompenzace však nikdy není stoprocentní.

Často je vyvolávajícím momentem pití pro nastartování epileptického záchvatu, který se třeba během života nikdy neobjevil. Epileptický záchvat se také může vyskytnou poprvé v abstinenci u alkoholika. Častější jsou  epileptické záchvaty zvané Grand mal než Petit mal.

Wernickeho encefalopatie - porucha okohybu, zkomolená řeč, obtížná chůže - u alkoholika nejč. způsobená nedostatkem vitamínu B1. Následuje Korsakoffova psychoza - viz zde.

 

SOMATIKA ANEB ZMĚNY NA TĚLE

Ze somatických projevů (nespadá pod psychické změny) je to pak hepatocerebrální (mozkojaterní) syndrom, cirhoza jater, hypovitaminozy (věnují se málo své stravě a tak opomíjejí vitamíny)  poranění při pádu při opilosti (při úrazu hlavy možné život ohrožující krvácení do dutiny lební!).  Pokračování ZDE.

 

Obecně o tom, jak působí alkohol v těle a o alkoholu jako chemikálii se dočtete zde.


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.