Zbavení svéprávnosti

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

U osoby,  která je dlouhodobě závislá na alkoholu a toto je z lékařské dokumentace prokazatelné (vyšetření,  hospitalizace, léčba, ad.) je možné někým blízkým (nejč. partner, dospělé děti) požádat o zbavení svéprávnosti.

O zbavení svéprávnosti nebo-li způsobilosti k právním úkonům rozhoduje místně příslušný soud - tedy soud podle trvalého bydliště, původně to byly okresní soudy a ještě stále se tak nazývají.

Zbavení svéprávnosti může být úplné nebo jen částečné. Soud určí rozsah omezení práv. Soudem bude přiřknut opatrovník (partner, dospělé  dítě).

Způsobilostí k právním úkonům nebo-li svéprávností se zabývá Občanský zákoník v § 7 - 10 a opatrovnictvím § 22 - 30.

Návrh, jak by mohla žádost o zbavení svéprávnosti vypadat:
 


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.