Alkoholik

Banner
Alkoholik.cz
Nacházíte se: Úvod Alkoholismus Psychika a tělo Psychické změny u alkoholika, osoby závislé na alkoholu

Psychické změny u alkoholika, osoby závislé na alkoholu

PDF Tisk Email
psychicke_zmeny_u_alkoholikaPsychika se při alkoholismu zásadním způsobem mění. Osobnost postupně degraduje, člověk má častěji sklony k agresivitě, již není tolik společenský a příjemný a postupně se z něj stává duševně oploštělá, konfliktní a málo zajímavá bytost.
Povahové rysy, mentální funkce


Závislý má častější deprese, úzkostné stavy, vyhledává samotu (vyhýbání se společnosti - aby ostatní neviděli, že pije), verbální agresivita (která je v charatkeristice nová a nevyskytovala se v minulosti),  paranoidní chování s obviňováním druhých a žárliveckými výlevy (u mužů vystupňované vlastní neschopností erekce). Často sledujeme duševní unavenost, nezájem o okolí, apatie, snížená vůle k jakékoliv činnosti (hypobulie), ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti. 

Dostavuje se jakási směs sentimentality, zhrubělosti a otupělosti. Příznačná je nespavost, nespolehlivost, egoismus (myslení především na sebe sama), citová labilita, ochudnutí duševního života.

Alkoholik zanedbává svou zevní vizáž (neučeasný, neostříhané vlasy a nehty, špinavé šaty), nestará se o stav svého bytu, má v něm nepořádek (který předtím třeba nebyl).

Nezvládá výchovu potomků v dětském věku a neoplývá mateřským cítěním. Piják má problém řešit potíže a starosti, které normálně v minulosti běžně řešili a zhoršuje se jeho úsudek.

Alkoholici mají díky zhoršení mentálních schopností (v rámci úbytku neuronů) větší problém naučit se něco nového - např. pracovat s počítačem, aj.


Partnerské vztahy a výchova dětí

Alkoholik často opakovně ztroskotává v partnerských vztazích a to i díky nemožnosti plnění základních partnerských funkcí (nejen těch sexuálních). V extrémních, bohužel však nikoli řídkých případech, jsou jimi týrány či zneužívány děti. Není řídkým jevem, kdy alkoholik řeší rozvrat partnerských vztahů s manželkou sexuálním zneužíváním dcery. Bohužel děti se pak díky tomu, že toto chování přijímají za normu chovají v dospělosti podobně.


Popírání pití alkoholu a závislosti, spacifika chování alkohlika

Alkoholik často popírá to, že pije, tají to (Alcoholicus semper mendex - alkoholik vždy lže). Utíká tak od reality.
.

Pokud se o něm ví, že pije, ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže (např. ho manželka nemá ráda ev. ho opustila, nemá práci nebo v ní má problémy, atd.), ale většinou má problém přiznat, že jeho potíže vznikají z pití. Alkoholici většinou svádí své pití na své okolí, které je nechápe, myslí si, že je nikdo nechápe, nikdo jim nevěří,

Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat (bez alkoholu se třesou, jsou nervózní, atd.). Z výše uvedených vět vyplývá, že se většinou alkoholici za své pití stydí.

Když nastupuje ze somatických projevů třes rukou,  alkoholik si začíná uvědomovat, že něco není v pořádku. Třes se zmírňuje podáváním alkoholu, čímž se dostává do
"začarovaného kruhu." Alkohol považuje v této chvíli za lék.

Když alkoholik potřebuje alkohol, chodí do hospody, to manželka většinou netoleruje a proto někdy manžel záměrně vyvolá hádku, aby mohl do hospody jít (má tak už důvod opustit domácnost, je přece rozzlobený,tak nebude s tím druhým doma). Když ale z nějakého důvodu nemůže jít do hospody, začne pít doma. Postupně začíná pít už i ráno, aby mohl vůbec fungovat (to je mimochodem jedna z klíčových situací při diagnostice alkoholismu), alkohol potřebuje, pije ho, i když ví, že mu bude zle (od žaludku, bolest hlavy, ...) a že bude mít problémy v životě (pokud ho šéf odhalí, může dostat výpověď v zaměstnání, ...).

Místa, kde si alkoholik schovává alkohol jsou nejrůznější - např. za ledničkou, za pračkou, ve splachovači na WC, ve vyvýšených nenavštěvovaných místech domácnosti, pod postelí, v peřiňáku, ve svém prádelníku, v nepoužívaných galoších, v dílně, garáži, sklepě, půdě, apod.

Alkoholici častěji tíhnou k podvodům a kriminálním deliktům.

Někdy se mohou alkoholici chovat sebevražedně.

V terminálních fázích alkoholismu se dostavují patologické stavy zvané okénka, halucinace, deliria a psychózy.
 
Banner
Alkohol tester .cz - značkové a certifkované alkohol testery
Žena alkoholik
MUDr. Zbyněk Mlčoch Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty online.cz Moje starosti.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny